9:30 – 10:30 PREZENTACJE TECHNOLOGII JĄDROWYCH – Sesja 1

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:45 ŁAŃCUCH WARTOŚCI, LOCAL CONTENT, BUDOWA INFRASTRUKTURY – Sesja 2

 • Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce – prezentacja wstępnych wyników raportu – zespół Wydziału Zarządzania UW
 • Budowa ekosystemu energetyki jądrowej w nowych warunkach
 • Polskie firmy w projektach jądrowych a wybór dostawcy technologii
 • Koszty energetyki atomowej (budowa, eksploatacja, ceny energii)
 • Budowa infrastruktury wokół elektrowni
 • Wyprowadzenie mocy z siłowni jądrowych do KSE

PANELIŚCI:

MODERATOR:

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13:00 – 14.30 BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO, LICENCJE – Sesja 3

 • Nowoczesne systemy zabezpieczeń w elektrowniach jądrowych
 • Kwestie środowiskowe (w tym zarządzanie odpadami)
 • System licencjonowania technologii jądrowych
 • Rola Państwowej Agencji Atomistyki

PANELIŚCI:

MODERATOR:

14:30 – 15:15 Przerwa obiadowa

15.15 – 16:45 Technologia SMR – źródło bezemisyjnej energii dla polskich przedsiębiorstw - Sesja 4

 • Small Modular Reactor – czym różni się od rozwiązań wielkoskalowych?
 • Licencjonowanie technologii SMR w USA, Kanadzie i Polsce
 • System zabezpieczeń w rozwiązaniach modułowych
 • Finansowanie „małego atomu” przez polskie firmy
 • Perspektywy cen energii dla rozwiązań SMR
 • Rozproszenie energetyki jądrowej – szansa na polskich firm
 • Znaczenie rozwiązań modułowych dla stabilizacji systemu elektroenergetycznego

PANELIŚCI:

MODERATOR:

16:45 – 17:00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 KADRY, UCZELNIE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - Sesja 5

 • Nowe kadry dla energetyki jądrowej w Polsce – oferta polskich uczelni
 • Polskie instytucje badawcze w projektach jądrowych
 • Programy stażowe dla studentów i absolwentów
 • Wymiana doświadczeń między uczelniami polskimi i zagranicznymi

PANELIŚCI:

MODERATOR: