Mateusz Berger

Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym
banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.
Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego. Od maja 2017 roku do grudnia 2019 był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a od grudnia 2019 r. członkiem Zarządu ARP S.A. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne.|
Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.
Rozwiń Zwiń

Min Hwan Chang

Przedstawiciel Korea Hydro & Nuclear Power
Min Hwan Chang we wrześniu 2021 roku objął stanowisko głównego przedstawiciela praskiego biura KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power). Pełni rolę głównego łącznika i nadzoruje działania KHNP związane z planami budowy nowych obiektów jądrowych w Czechach. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zakresie eksploatacji elektrowni jądrowych i rozwoju projektów zagranicznych.
Min Hwan Chang dołączył do KHNP w 2002 roku, a od 2011 roku uczestniczył w projekcie budowy elektrowni jądrowej w ZEA, gdzie firma zdobyła kontrakt na dostawę czterech bloków opartych na reaktorach APR1400. Pan Chang był odpowiedzialny za szkolenie personelu ENEC i oraz koordynację projektu w latach 2011-2014.
W 2014 został delegatem do WANO (World Association of Nuclear Operators) Tokyo Centre, gdzie recenzował działania dotyczące konserwacji i rozwoju technologii jądrowej w elektrowniach działających na całym świecie, w tym w Azji, Europie i USA. Funkcję tę pełnił trzy lata.
W 2017 roku powrócił do KHNP i zaangażował się w rozwój eksportu koreańskiej technologii jądrowej, w tym w budowę nowych obiektów jądrowych w Europie. Był odpowiedzialny za dostarczenie kluczowych urządzeń i usług inżynieryjnych dla działających jednostek jądrowych w krajach europejskich, takich jak Rumunia czy Słowenia.
Min Hwan Chang uzyskał tytuł magistra inżyniera na Uniwersytecie Hanyang w Korei.
Rozwiń Zwiń

Karen Daifuku

Dyrektor wykonawczy I2EN
Karen Daifuku jest dyrektorem wykonawczym I2EN od stycznia 2022 roku.
W latach 2011-2019 pełniła funkcję Senior Advisor w Grupie EDF, gdzie współtworzyła strategię rozwoju nowych projektów biznesowych i usług dla krajów wschodzących.
Od 2016 roku zajmowała się opracowaniem ofert szkoleniowych, głównie dla krajów ASEAN, które były na etapie budowania potencjału ludzkiego w sektorze jądrowym. Doradzała również w zakresie komunikacji w dziedzinie energetyki jądrowej oraz działań związanych z zaangażowaniem interesariuszy. Jest pomysłodawczynią Nuclear Public Acceptance Game.
Karen Daifuku przez wiele lat była zaangażowana w prace MAEA, głównie w kwestiach ważnych dla krajów rozpoczynających działalność.
W latach 2009-2011 była starszym doradcą we wspólnym przedsięwzięciu EDF i Enel mającym na celu budowę czterech reaktorów EPR we Włoszech w zakresie komunikacji i zaangażowania interesariuszy. W latach 2004-2009 pracowała w Agencji Energii Jądrowej OECD (NEA) jako szef gabinetu, szef sekretariatu centralnego, działu stosunków zewnętrznych i spraw publicznych.
W latach 1999-2003 była dyrektorem ds. międzynarodowych i komunikacji Europejskiego Forum Atomowego (obecnie Nuclear Europe) w Brukseli.
Przed objęciem stanowiska w Brukseli, od 1990 roku była kierownikiem ds. komunikacji międzynarodowej w EDF.
Rozwiń Zwiń

Piotr Dardziński

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz
Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, zrzeszającej 26 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu.
W latach 2015-2019 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odpowiedzialny za współpracę nauki i biznesu. Twórca ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynator prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100%. Były dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II i wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu i absolwent prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie.
Rozwiń Zwiń

Thierry Deschaux

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF SA w Polsce
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 15 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, czy przywództwa biznesowego.
Rozwiń Zwiń

Joel Eacker

Wiceprezes do spraw nowych projektów jądrowych, Westinghouse
Joel Eacker jest wiceprezesem do spraw nowych projektów jądrowych w Westinghouse. Obecnie pełni rolę dyrektora wykonawczego dla rozwoju projektu elektrowni jądrowej AP1000 w Polsce. Wspiera również podobne programy budowy reaktorów jądrowych w Ukrainie, Indiach, Czechach, Bułgarii, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Słowacji. W swojej karierze współpracował z wieloma globalnymi klientami przy budowie nowych obiektów w sektorze jądrowym, ropy i gazu, chemicznym, infrastrukturalnym, środowiskowym, elektronicznym i produkcyjnym. Zespoły, którymi kierował, zrealizowały obiekty o wartości ponad 100 miliardów dolarów w lokalizacjach na całym świecie, takich jak Bahrajn, Chiny, Irak, Japonia, Malezja, Katar, Arabia Saudyjska, Singapur, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Stany Zjednoczone.
Joel Eacker i jego zespoły świadczą dla klientów usługi w zakresie zarządzania projektami, inżynierii i zamówień. Odpowiadają za zarządzanie portfolio, bezpieczeństwo, jakość, kontrolę projektu, zarządzanie budową, administrację danych, wdrożenie, szkolenia i ogólne wsparcie operacyjne. Joel osobiście wspierał wielu klientów w prowadzeniu działań wdrożeniowych oraz rozwijaniu struktur zarządzania.
Joel Eacker jest z wykształcenia inżynierem, certyfikowanym specjalistą ds. zarządzania programami oraz ds. zarządzania projektami. Ma ponad 40 lat doświadczenia w zakresie programów, projektów, prowadzenia działań operacyjnych i inżynieryjnych. Swoją karierę rozpoczął jako oficer marynarki wojennej USA obsługujący reaktory jądrowe na pokładzie USS Enterprise (CVN-65). Posiada tytuł licencjata inżynierii chemicznej i rafinacji ropy naftowej z Colorado School of Mines oraz tytuł magistra zarządzania projektami z Colorado State University.
Rozwiń Zwiń

Paweł Gajda

Pracownik naukowy, ekspert ds energii jądrowej, AGH Kraków
Pracownik naukowy w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Naukowo zajmuje się głównie fizyką reaktorową, technologiami reaktorów nowej generacji oraz rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych. Pracował w wielu międzynarodowych projektach badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych, zwłaszcza układów podkrytycznych (ADS) oraz reaktorów wysokotemperaturowych (HTR). Uczestniczył w stażach i szkoleniach organizowanych miedzy innymi przez: Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology czy Saclay Nuclear Research Centre CEA. Zajmuje się również polaryzacją wiedzy z zakresu klimatu i energetyki,
zwłaszcza jądrowej. Członek zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w ramach której prowadzi projekty związane z edukacją i popularyzacją wiedzy, w tym program lekcji o energetyce dla szkół. Jest również sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członkiem zarządu European Nuclear Society.
Rozwiń Zwiń

Igor Gielniak

Prezes Elektromontaż Północ-Gdynia S.A.
Posiada 35 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 32 lat jako menedżer i/lub konsultant w zarządach firm w branżach produkcji elementów do turbin, produkcji wentylatorów przemysłowych, IT, mebli biurowych, głównie rynki B2B. Przeprowadził kilkanaście restrukturyzacji, przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłowych. Prowadzi z tej dziedziny warsztaty dla studentów MBA na Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu strategicznym. Obszarami szczególnego zainteresowania i umiejętności są także: IT, sprzedaż, księgowość zarządcza i controlling, logistyka. Używa w biznesie angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.
Na przestrzeni lat 2002-2017 pracował jako manager odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie restrukturyzacji m.in. w branżach:
- produkcji elementów do parowych turbin energetycznych
- produkcji wentylatorów i dmuchaw przemysłowych, w tym dla przem. stoczniowego
- dystrybucji stali
- produkcji mebli biurowych
- transportu pełno-samochodowego
- organizacji targów międzynarodowych
- produkcji maszyn dla przemysłu spożywczego
- sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej

- obecnie pracuje w Energomontażu Północ Gdynia SA, która realizowała dostawy dla elektrowni atomowych.

Absolwent:
- Uniwersytet Gdański, Ekonomika Transportu Morskiego + IT
- International Marketing and Management Executive Program, BI, Oslo;
- Entrepreneurial Management and Executive Development, Florida Institute of Technology, USA
Studia doktoranckie na Wydziale Zarzadzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, obrona w 2022
Rozwiń Zwiń

Andrzej Głowacki

Wiceprezes Państwowej Agencji Atomistyki
Magister fizyki, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył jako ekspert PAA w międzynarodowej misji Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która została przeprowadzona w Kanadzie. Jest współautorem podręcznika dla inspektorów dozoru jądrowego opublikowanego przez MAEA.
Wieloletni pracownik PAA, poprzednio zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA piastował on również funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także Naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.
Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA). W przeszłości również przedstawiciel RP w Grupie Roboczej ds. Praktyk Inspekcyjnych przy Agencji Energi Jądrowej OECD. Andrzej Głowacki posiada uprawnienia inspektora dozoru jądrowego I i II stopnia. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnych Prezesa PAA na stanowiska inspektorów dozoru jądrowego.
Powołany przez Ministra Klimatu na stanowisko Wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki 10 września 2020 roku.
Rozwiń Zwiń

Antoine Guelfi

Dyrektor ds. usług eksportowych w Dyrekcji ds.rozwoju projektów jądrowych, EDF SA.
Antoine GUELFI ma za sobą blisko 25 lat pracy w Grupie EDF, gdzie zdobył bogate doświadczenie w zakresie inżynierii jądrowej i projektowania, zarządzania projektami na dużą skalę oraz na stanowiskach kierowniczych o wysokim poziomie. Jego kariera zaprowadziła go do wielu różnych jednostek Grupy: Badania i Rozwój, Audyt Korporacyjny, kilka działów Inżynierii dla istniejących i nowych reaktorów jądrowych, zarządzanie paliwem i odpadami.
Wśród swoich działań i współpracy międzynarodowej Antoine przez 3 lata pełnił funkcję Sekretarza Europejskiej Organizacji Wymogów Użytkowych (EUR). Ostatnio prowadził szczegółowe badania projektowe dla dwóch brytyjskich wysp jądrowych EPR budowanych w Hinkley Point (projekt HPC). Obecnie dołączył do międzynarodowego działu rozwoju nowych technologii jądrowych jako dyrektor ds. usług eksportowych.
Antoine GUELFI ukończył Ecole Centrale de Paris (obecnie znany jako Centrale-Supélec). Posiada również certyfikat Project Management Professional (PMP®) przyznawany przez Project Management Institute.
Rozwiń Zwiń

Agnieszka Kaźmierczak

Dyrektor Generalna Agencji Dostaw Euratomu
Agnieszka Kaźmierczak jest Dyrektorem Generalną Agencji Dostaw Euratomu, niezależnej agencji publicznej, której misją jest zabezpieczenie dostaw materiałów jądrowych (w tym paliwa jądrowego) dla wszystkich użytkowników w Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Przez ponad 25 lat pełniła funkcję menedżera wyższego szczebla w służbie publicznej na poziomie krajowym i unijnym, a także w jednej z firm z tzw. wielkiej czwórki.
W trakcie swojej pracy w Ministerstwie Finansów Agnieszka zajmowała się opracowaniem systemu kontroli finansowej dla funduszy unijnych oraz wprowadzaniem audytu wewnętrznego w polskim sektorze publicznym. W 2005 r. rozpoczęła pracę w Komisji Europejskiej i jako dyrektor w służbie audytu wewnętrznego rozpoczęła wprowadzanie audytu wewnętrznego opartego na ryzyku w
agencjach i organach UE. Następnie, jako dyrektor ds. zasobów, nadzorowała zasoby finansowe i programy w dziedzinie energii i transportu, kultywując najlepsze praktyki w zakresie zarządzania i odpowiedzialności.
Jej wizja dotycząca Agencji Dostaw Euratomu obejmuje stałe dopasowanie do polityki energetycznej UE, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa dostaw, wzmocnienie roli Agencji w zakresie monitorowania rynku oraz bliższe kontakty z zainteresowanymi stronami w przemyśle, instytucjach badawczych i administracji krajowej.
Rozwiń Zwiń

Agnieszka Korgul

Pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w zakresie różnych aspektów fizyki jądrowej (m.in. energetyka jądrowa, dozymetria, ochrona radiologiczna, struktura jądra atomowego). Współpracuje z takimi ośrodkami laboratoryjnymi jak CERN (Szwajcaria), Grenoble (Francja), Orsay (Francja), GSI (Niemcy), ORNL (USA), MSU (USA), RIKEN (Japonia), NCBJ (Polska), ICHTJ (Polska).
Koordynator kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa na FUW realizowany przy współpracy z Wydziałem Chemii UW. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członek Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ i Rady Programowej czasopisma Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna.
Rozwiń Zwiń

Mirosław Kowalik

Prezes Westinghouse Electric Poland Sp. z o.o.
Menedżer z bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku energetycznego. Został prezesem Westinghouse Polska w maju 2021 r. i w tej roli kieruje planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce, w tym dostarczenia wiodącej i najbezpieczniejszej na świecie technologii AP1000 do krajowego programu energetyki jądrowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w tym wiedzę z zakresu przywództwa biznesowego, strategii, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak SNC Lavalin, Alstom i ABB. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Enei, jednej z największych firm energetycznych w Polsce.
Jako prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mirosław Kowalik nadzoruje różne obszary działalności Westinghouse w Polsce, w tym działania w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych.
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Uzyskał tytuł MBA w Rotterdam School of Management we współpracy z Fundacją Rozwoju Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

Jakub Kupecki

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Rozwiń Zwiń

Krzysztof Kurek

Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna w 1980 r. Jego zainteresowanie zagadnieniami fizyki cząstek elementarnych, modeli ich oddziaływań i kwantowej teorii pola zaowocowało pracą doktorską pod tytułem ”Uwzględnienie wpływu mas kwarków w opisie produkcji nowych hadronów przy wysokich energiach w ramach modelu partonów i kwantowej chromodynamiki”, obronioną na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1986 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 2012 na podstawie monografii: „Understanding the Nucleon’s Spin Structure. The Direct Gluon Polarisation Measurement at the COMPASS Experiment”. W roku 2019 został mianowany profesorem. Jego zainteresowania naukowe obejmują: fizykę cząstek i oddziaływań elementarnych, kwantowe teorie pola, w szczególności chromodynamikę kwantową, budowę nuklenu, a także zastosowanie sieci neuronowych w fizyce wysokich energii.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek pracował przy eksperymentach fizyki wysokich energii prowadzonych z użyciem wiązki mionów w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek CERN w Genewie: New Muon Collaboration, Spin Muon Collaboration i Common Muon Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy (COMPASS). Od 2013 roku jest członkiem polskiego zespołu w eksperymencie LHCb przy Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN. Jest autorem bądź współautorem ponad 350 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. W Narodowym Centrum Badań Jądrowych był kierownikiem Studium Doktoranckiego oraz Sekretarzem Naukowym NCBJ. Od 25 października 2015 roku jest dyrektorem NCBJ.
Rozwiń Zwiń

Tadeusz Lesiak

Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Absolwent fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor specjalizujący się w doświadczalnej fizyce wysokich energii; dłuższe staże zagraniczne w ośrodkach CERN (Genewa), DESY (Hamburg), KEK (Tsukuba) oraz INFN (Padwa); Od 2020 roku Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Członek rady CERN.
Rozwiń Zwiń

Paweł Majewski

Prezes Zarządu Enea
Pan Paweł Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Do 8 kwietnia 2022 r. sprawował funkcję prezesa zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy LOTOS, wiceprezesa zarządu Huty Stalowa Wola S.A., członka zarządu w DO & CO Poland oraz prezesa zarządu Airport Cleaning Service.

Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT (obecnie ORLEN Aviation), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA.
Rozwiń Zwiń

Łukasz Młynarkiewicz

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Doktor nauk prawnych, radca prawny oraz wykładowca akademicki. Rozprawę doktorską poświęcił instytucji decyzji zasadniczej w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Dyplomant International School of Nuclear Law –programu organizowanego przez Agencję Energii Jądrowej OECD oraz Uniwersytetu w Montpellier. Od września 2019 r. pełniący obowiązki Prezesa, a następnie z dniem 11 maja 2020 r. powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa PAA na pięcioletnią kadencję. W latach 2018-2019 Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pierwszy Zastępca Gubernatora RP w Radzie Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na okres kadencji 2020-2022. Przedstawiciel RP w: Europejskiej Grupie Organów Regulacyjnych ds. Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG), Komitecie ds. Działalności Dozoru Jądrowego Agencji Energii Jądrowej (NEA/OECD), Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA).
Rozwiń Zwiń

Michał Niewiadomski

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

Tomasz Nowacki

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Rozwiń Zwiń

Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor Alojzy Z. Nowak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 1984 roku. Od 1984 roku jest związany z UW. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1996-2002 pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego. Decyzją Prezydenta RP otrzymał stopień naukowy profesora w 2002 roku.

Prof. Alojzy Z. Nowak pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. Kierownika Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i Akademickiego Zakładu Ekonomii na Wydziale Zarządzania, Dyrektora ds. Europejskie Centrum. W latach 1999-2006 prof. Nowak był prodziekanem Wydziału Zarządzania, aw latach 2006-2012 dziekanem tej jednostki. Kolejne cztery lata spędził na UW pełniąc funkcję prorektora ds. badań i współpracy. W 2016 roku został wybrany na dziekana Wydziału Zarządzania.

W swojej karierze naukowej prowadził wykłady na uniwersytetach we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i Korei. Studiował również na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), University of Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz Free University of Berlin (Niemcy).
Rozwiń Zwiń

Barbara Oksińska

Dziennikarka Business Insider Polska
Dziennikarka Business Insider Polska, specjalizująca się w branży energetycznej i górniczej. Wcześniej przez 10 lat związana była z redakcją „Rzeczpospolitej” i „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet”. Absolwentka administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów systemu finansowego i polityki monetarnej organizowanych przez INE PAN i NBP. W 2021 r. została nominowana do nagrody Grand Press Economy. Zdobyła tytuł Dziennikarza Roku 2021 w konkursie "Platynowe Megawaty".
Rozwiń Zwiń

Jan Panek

Dyrektor ds. energii jądrowej, bezpieczeństwa i ITER w Dyrekcji Generalnej ds. Energii (ENER), Komisja Europejska
Jest członkiem ścisłego kierownictwa Generalnej Dyrekcji ds. Energii Komisji Europejskiej (DG Energy - ENER). Odpowiada za działania związane z określaniem i wdrażaniem polityki UE w zakresie energii jądrowej, zapewnianiem bezpieczeństwa jądrowego w całej UE zgodnie z Traktatem Euratom oraz zarządzaniem uczestnictwem europejskim w projekcie ITER.
Rozwiń Zwiń

Bartłomiej Pawlak

Wiceprezes PFR
Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA, a poprzednio członek zarządu BGK Nieruchomości.
Jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzędzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach one-stop-shop. Wcześniej związany także z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania operacyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obszarze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego.

Pełnił też funkcję managera w międzynarodowych firmach doradczych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Studies in Finance i Podyplomowych Studiów Służby Dyplomatycznej. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson Center for Scholars.
Rozwiń Zwiń

Ludwik Pieńkowski

Wydział Energetyki i Paliw, AGH
Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletni pracownik Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. W latach 1990 – 2004 pracował też w GANIL, SACLAY we Francji, HMI w Berlinie, CERN, Indiana University Bloomington, University of Rochester. Po uzyskaniu habilitacji związał się z AGH, gdzie od 2012 roku jest profesorem i wykłada fizykę na Wydziale Energetyki i Paliw. Autor ponad osiemdziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych, międzynarodowych czasopismach z takich dziedzin jak badanie skażenia radioaktywnego po katastrofie w Czarnobylu, fizyka ciężkich jonów, spektroskopia jądrowa, reakcje spallacji, detekcja neutronów, wykorzystanie reaktorów wysokotemperaturowych w przemyśle oraz termohydraulika reaktorów lekkowodnych, w tym SMRów, czyli modularnych reaktorów małej mocy. Badania w tym ostatnim obszarze zaowocowały wypromowaniem dwóch doktorów nauk technicznych. Kilkanaście lat temu zainicjował w Polsce ideę wdrożenia reaktorów jądrowych małej mocy. W latach 2012 – 2015 kierował realizacją programu „Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych (HTRPL)”, którego głównym celem było integrowanie wokół energetyki jądrowej świata nauki i przemysłu. Przemysł był reprezentowany przez KGHM, Tauron i PROCHEM, a program korzystał również ze współpracy z PGE, Zakładami
Azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu i w Puławach. Na przełomie lat 2019 i 2020 współpracował z PGE w zakresie energetyki jądrowej, a obecnie związany jest z KGHM przy realizacji programu budowy modularnego bloku jądrowego.
Rozwiń Zwiń

Bogdan Pilch

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Bogdan Pilch, menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego (PGE Energia Odnawialna – Prezes Zarządu, GDF SUEZ— Wiceprezes Zarządu, Coastal Power-Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hart Associates Inc. - Prezes Zarządu), gazowego ( Gaz de France Polska – Prezes Zarządu , Statoil Polska – Dyrektor ds. rynku gazu i energii), produkcyjnego (H. Cegielski Poznań - Prezes Zarządu), finansów (Biuro Maklerskie Magnus – Prezes Zarządu) i konsultingu (Bank Światowy- Konsultant, Chemkop - Dyrektor, BPK Kraków -
Dyrektor, CityProf - Dyrektor). Od 2019 r Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, uwzględniających pozyskanie finasowania dla tych projektów. Udział w strategicznych dla Polski inwestycjach w sektorze gazowym .Doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji firm oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza i umiejętność współpracy z władzami centralnymi, samorządowymi i lokalnymi oraz instytucjami z otoczenia biznesowego. Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny udział w licznych konferencjach, kongresach i seminariach. Członek wielu rad nadzorczych oraz izb i stowarzyszeń samorządu gospodarczego (SEO-Stowarzyszenie Energii Odnawialnej – Prezes Zarządu; Izba Gospodarcza Gazownictwa – Członek Zarządu).
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr. Inż. elektronik - specjalność automatyka przemysłowa). Ukończył również studia programu MBA w Poznaniu przy współpracy z
Business School of Brussels i studia podyplomowe AGH Kraków/Politechnika w Lizbonie - energetyka i ochrona środowiska).
Rozwiń Zwiń

Justyna Piszczatowska

Redaktor naczelna Green-news.pl
Dziennikarka i ekspertka specjalizująca się w tematyce energii, biznesu i zrównoważonego rozwoju. Publikowała m.in. w "Rzeczpospolitej" i "Dzienniku Gazecie Prawnej". Współtworzyła serwis WysokieNapiecie.pl. W latach 2015-2018 była czterokrotnie nagradzana w konkursie Towarowej Giełdy Energii za najlepsze artykuły poświęcone rynkom energii elektrycznej i gazu. W 2017 roku otrzymała tytuł Dziennikarza roku.
Rozwiń Zwiń

Piotr Podgórski

Dyrektor naczelny ds. transformacji, KGHM Polska Miedź
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Specjalizuje się w przygotowywaniu oraz wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych projektów inwestycyjnych. W latach 2015-2018 odpowiadał za przygotowanie Wieloletniego Programu Rządowego budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie. W latach 2019-2021 Prezes Zarządu Xcity Investment.

W styczniu 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.
Rozwiń Zwiń

David Sledzik

GE Hitachi
Jest odpowiedzialny za rozwój rynku małych modułowych i zaawansowanych reaktorów w Europie i pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego BWRX Europe LLC, spółki joint venture pomiędzy GE Hitachi i Synthos Green Energy. BWRX Europe LLC została powołana aby tworzyć rozwiązania projektowe BWRX-300 dla europejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i klientów przemysłowych.
David pełnił funkcję dyrektora ds. rozwiązań energetycznych, części GE Hitachi zajmującej się usługami optymalizacją majątku, usługami technicznymi, częściami zamiennymi, oprzyrządowaniem i sterowaniem, rozwiązaniami cyfrowymi oraz portfolio produktów BWR Owners Group. Odpowiadał za zarządzanie partnerstwem biznesowym typu joint venture między GE a Hitachi.
Pełnił również funkcję dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnego za globalną sprzedaż i biznes rozwoju dla wszystkich nowych ofert elektrowni jądrowych GE Hitachi oraz jako NPP International Lider Projektów. Wcześniej David pracował przez 6 lat w Global Nuclear Fuel (GNF) jako Kierownik Projektów Klienta, Operacji Handlowych i Marketingu, dostarczający paliwo i usługi inżynieryjne dla światowej floty BWR.
Przez ponad 36 lat pracy w GE i wykonywał wiele różnych zadań min:
produkcja, łańcuch dostaw, zaopatrzenie i operacje dla GE Energy, GE Aviation i GE Lighting i zasiadał w zarządach Global Nuclear Fuel-Americas oraz Global Nuclear Fuel-Japan. W latach 2015-2017 był członkiem Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Przewodniczącym Komitetu Doradczego ds. Cywilnego Handlu Jądrowego (CINTAC) oraz zasiadał w radzie doradczej ds. Projektu Alternatywy Jądrowe Wstępne Studium wykonalności dla małych reaktorów modułowych i mikroreaktorów dla Portoryko. Jest absolwentem Worcester Polytechnic Institute, posiada dyplom z inżynierii mechanicznej.
Rozwiń Zwiń

Konrad Szeląg

Wicedyrektor Biura Analiz i Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (Kolegium Gospodarki Światowej SGH). Uzyskał także tytuły MBA i DBA. Jako stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ukończył program Huberta H. Humphreya w USA (w Boston University i Harvard University).
Od 2019 r. pracuje w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pełniąc funkcje dyrektora i wicedyrektora Biura Analiz i Strategii. Wcześniej pracował w Narodowym Banku Polskim, Ministerstwie Finansów i Komisji Europejskiej w Brukseli. Odbył staże zawodowe w USA (Bank Rezerwy Federalnej w Bostonie, Federal Deposit Insurance Corporation w Waszyngtonie). Autor, współautor i redaktor publikacji w języku polskim i angielskim na temat integracji europejskiej, sektora bankowego, polityki pieniężnej i gospodarczej, przemysłu itp.


Rozwiń Zwiń

Grzegorz Tchorek

Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

Nikołaj Uzunow

Pracownik naukowy na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Urodził się w 1968 r. w Sofii. W 1991 r. ukończył studia ze specjalności "Energetyka Jądrowa" na Uniwersytecie Technicznym w Sofii. Od 1992 na stałe mieszka w Polsce. Obronił doktorat z dziedziny modelowania matematycznego i symulacji procesów dynamicznych w turbinach cieplnych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w 2001 r. Od 1996 r. jest pracownikiem naukowym tego Wydziału. W latach 2002-2004 współpracował naukowo Institute of Advanced Industrial Science and Technology w dziedzinie turbin wodorowych. W 2010 r. odbył trzymiesięczny staż przy reaktorze w ośrodku badawczym Commistariat a l'Energie Atomique, w Saclay pod Paryżem. Od 2006 r. jest opiekunem specjalności "Energetyka Jądrowa, obecnie "Nuclear Power Engineering" na Wydziale MEiL PW, zaś od 2010 jest kierownikiem studium podyplomowego "Energetyka Jądrowa". Prowadzi zajęcia i dyplomy m.in. z fizyki reaktorów, bezpieczeństwa jądrowego, reaktorów IV generacji, modelowania procesów w instalacjach energetycznych.
Rozwiń Zwiń

Berta Picamal Vicente

Dyrektor ds. prawnych i stosunków międzynarodowych, Nucleareurope
Berta Picamal Vicente jest dyrektorem ds. prawnych i stosunków międzynarodowych w Nucleareurope, stowarzyszeniu branży przemysłu jądrowego w Europie. Posiada 2 dyplomy w dziedzinie tłumaczeń na Uniwersytetu w Barcelonie (ES) i na Université de Mons-Hainault (BE) oraz dyplom magistra polityki międzynarodowej na Uniwersytecie w Brukseli (BE). Uczestniczyła również w kursie International Nuclear Law Essentials (INLE) organizowanym przez OECD-NEA.
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku jako Task Manager w Komisji Europejskiej zajmujący się bezpieczeństwem jądrowym w krajach byłego Związku Radzieckiego (głównie na Ukrainie) w ramach programu o nazwie TACIS. Pracowała również w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie i zajmowała się analizą propozycji inwestycyjnych Banku oraz zapewnieniem zgodności z polityką UE. Zajmowała się dużymi projektami inwestycyjnymi w sektorze jądrowym (tj. Chernobyl Shelter Fund i Nuclear Safety Account).
Pracę w nucleareurope rozpoczęła w czerwcu 2004 roku i była odpowiedzialna za kwestie związane z zarządzaniem odpadami radioaktywnymi i likwidacją elektrowni oraz za programy budowy nowych obiektów. Obecnie jest odpowiedzialna za biuro dyrektora generalnego i stosunki z członkami nucleareurope oraz za wszystkie aspekty prawne związane z polityką jądrową UE (traktat Euratom) i stosunki międzynarodowe. Zajmuje się również inicjatywą European SMR pre-Partnership.
Rozwiń Zwiń

Ryszard Wasiłek

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna
Jest absolwentem Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej, a także studiów podyplomowych Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W Zarządzie PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. zasiada od marca 2016 – najpierw jako Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, a od lutego 2017 r. jako Wiceprezes ds. Operacyjnych. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stargardzie (2003-2016). W latach 1994-2003 Pan Ryszard Wasiłek był zatrudniony w spółce KielArt Sp. z o.o. w Szczecinie jako Dyrektor Naczelny – Prezes Zarządu, a w latach 1990-1994 był Zastępcą Prezydenta Stargardu ds. Polityki Gospodarczej.
Ponadto Ryszard Wasiłek jest Prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Wiceprezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. W latach 2016-2020 zasiadał w Zarządzie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Wcześniej był Członkiem Rady Stargardzkiej Izby Gospodarczej (2004-2016), Członkiem Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie – Region Północno-Zachodni (2010-2016) oraz Członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (2014-2016). W latach 1993-1994 był Przewodniczącym Związku Komunalnego Gmin Pomorza Zachodniego „Euroregion Pomerania”.
Rozwiń Zwiń