Grupa EDF

Grupa EDF, jako jeden z głównych graczy w dziedzinie transformacji energetycznej, jest zintegrowanym przedsiębiorstwem energetycznym działającym we wszystkich obszarach działalności:
produkcja, przesył, dystrybucja, handel energią, sprzedaż energii oraz usługi energetyczne. Grupa EDF to światowy lider w dziedzinie energii niskoemisyjnej, który opracował zróżnicowaną strukturę produkcji, opartą głównie na energii jądrowej i odnawialnej (w tym wodnej). Inwestuje również w nowe technologie, aby wspierać transformację energetyczną. Racją bytu EDF jest budowanie przyszłości opartej na zerowym bilansie energetycznym dzięki energii elektrycznej oraz innowacyjnym rozwiązaniom i usługom, które pomogą ocalić planetę i przyczynią się do dobrobytu i rozwoju gospodarczego. Grupa zajmuje się dostarczaniem energii i usług do około 38,5 mln klientów, z czego 29,3 mln we Francji. W 2021 r. Grupa osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 84,5 mld euro. EDF jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Paryżu.

Więcej informacji na oficjalnej stronie Grupy EDF