Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska jest ogólnopolską organizacją branżową samorządu gospodarczego. Izba stawia sobie za  cel organizowanie pomocy członkom w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych i organizacyjnych.
Istotny człon działania Izby dotyczy przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie inwestycji energetycznych w kraju i zagranicą, promowania nowoczesnych technik i technologii. Szeroka jest działalność w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i promocji odnawialnych źródeł energii.  Organizacja reprezentuje interesy członków na rynkach zagranicznych.
Izbę tworzą przedsiębiorstwa, firmy i instytucje z całej branży energetycznej:

  • elektrownie,
  • elektrociepłownie,
  • zakłady energetyczne,
  • producenci maszyn i urządzeń dla energetyki i ochrony środowiska,
  • firmy świadczące usługi projektowe, montażowe, budowlane, informatyczne itp.,
  • firmy obrotu energią,
  • średnie i małe firmy współpracujące z energetyką zawodową i przemysłową,
  • firmy ubezpieczeniowe i banki

Więcej informacji na oficjalnej stronie Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska