Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo powstało 15 listopada 2019 roku w wyniku przekształcenia Ministerstwa Energii. Urząd jest odpowiednikiem kompetencyjnym zlikwidowanego w 2017 roku Ministerstwa Skarbu Państwa i częściowo Ministerstwa Energii, którego część zadań po ponownym utworzeniu Ministerstwa Środowiska przejęło Ministerstwo Klimatu.
Wśród zadań ministerstwa znajdują się:

  • zapewnienie dostępu do energii obywatelom i podmiotom prawnym
  • prowadzenie polityki energetycznej
  • kształtowanie polityki energetycznej w Unii Europejskiej i przedstawianie stanowiska Polski na forum międzynarodowym
  • zapewnianie niezależności i bezpieczeństwa energetycznego
  • dywersyfikacja źródeł dostaw energii
  • inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii
  • informowanie obywateli o wszystkich aspektach rozwoju i funkcjonowania obszaru energii

Więcej informacji na oficjalnej stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych