RAPORT: ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE

Celem raportu pt. Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej

w Polsce oraz ocena zdolności i zdefiniowanie warunków jakie muszą spełnić krajowe przedsiębiorstwa aby w optymalny sposób uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

Wnioski wynikające z raportu pozwolą na ocenę kilku scenariuszy rozwoju energetyki jądrowej uwzględniając zachodzące zmiany
w strukturze wykorzystania różnych paliw i źródeł energii oraz rolę tzw. małego i dużego atomu.

Przedstawione rekomendacje pozwolą na zaplanowanie rynkowych i instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla rozwoju tej dziedziny energetyki
w Polsce.

Zawartość merytoryczna:

Łańcuch wartości energetyki jądrowej – koncepcja badania.

Otoczenie rynkowe – pozycja i kierunki rozwoju energetyki jądrowej na świecie:

 • światowy rynek energetyki jądrowej, plany i kierunki jego rozwoju
 • perspektywy rozwoju EJ w Polsce w kontekście polityki klimatycznej UE
 • pozycjonowanie energetyki jądrowej w polskim miksie energetycznym

Otoczenie technologiczne – uwarunkowania technologiczne rozwoju energetyki jądrowej:

 • światowy rynek technologii energetyki jądrowej, plany i kierunki jego rozwoju
 • rynek dostawców technologii
 • światowy rynek paliwa jądrowego
 • krytyczne aspekty związane z bezpieczeństwem składowania oraz zarządzania odpadami radioaktywnymi
 • potencjał polskich przedsiębiorstw oraz instytucji posiadających wiedzę i/lub przewagi do aktywnego budowania EJ w Polsce
 • krajowy potencjał B+R w obszarze energetyki jądrowej

Energetyka jądrowa w Polsce – scenariusze rozwoju, potencjał i wyzwania:

 • scenariusze rozwoju EJ w Polsce – duże i małe reaktory
 • scenariusze tworzenia local content i włączenia firm krajowych w proces budowy EJ
 • scenariusze wykorzystania potencjału B+R
 • scenariusze finansowania energetyki jądrowej w Polsce
 • krajowa sytuacja kadrowa w obszarze EJ w Polsce

Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce:

 • projektowanie systemu
 • budowa sektora EJ w Polsce
 • eksploatacja reaktorów jądrowych w Polsce
 • likwidacja

 

Raport został przygotowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Instytutem Energetyki
oraz Klubem Energetycznym.

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM SPOTKANIA

13:30 – Rejestracja

14:00 – Główna prezentacja Raportu

 • Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK– Instytut Energetyki, Wydział Zarządzania UW
 • Dr hab. inż. JAKUB KUPECKI, Prof. IEn, Dyrektor Instytutu Energetyki

14:30 – 16:00
SESJA 1 – POTENCJAŁ POLSKICH FIRM W REALIZACJI PROGRAMU JĄDROWEGO

 • Polskie firmy w łańcuchu wartości energetyki jądrowej;
 • Naturalne obszary działalności dla krajowych firm;
 • Nowe specjalizacje dla przedsiębiorstw – wyzwania;
 • System certyfikacji i dopuszczenia firm do prac przy budowie elektrowni jądrowych;
 • W których obszarach możemy odnaleźć krajową niszę;
 • Harmonogram prac na najbliższe lata;
 • Potencjał B+R w rozwoju energetyki jądrowej.

MODERATOR: MICHAŁ NIEWIADOMSKI, KLUB ENERGETYCZNY

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa

16:15 – 16:25 Prezentacja Raportu – część 2

16:25 – 17:45
SESJA 2 – FINANSOWANIE POLSKIEGO PROGRAMU JĄDROWEGO

 • System finansowania budowy elektrowni jądrowych;
 • Rozłożenie kosztów na dekady a cena energii dla odbiorcy;
 • Koszty obsługi finansowania bankowego w czasie wysokich stóp procentowych;
 • Gwarancje bankowe polskie i zagraniczne;
 • Podział ryzyka finansowego między dostawcę technologii a spółkę PEJ;
 • Zaangażowanie finansowe dostawcy i zagranicznego rządu;
 • Przykłady finansowania elektrowni jądrowych na świecie.

MODERATOR: Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK  – WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UW, INSTYTUT ENERGETYKI

17.45 – 18.00 Przerwa kawowa

18:00 – 18:15 Prezentacja Raportu – część 3

 18:15 – 19.45 SESJA 3 – POZYSKANIE PALIWA DLA ELEKTROWNI

 • Światowy rynek paliwa jądrowego;
 • Łańcuch dostaw paliwa jądrowego;
 • Ryzyka związane z pozyskaniem paliwa jądrowego;
 • Perspektywy dostępu do paliwa jądrowego w kolejnych dekadach;
 • Kierunki rozwoju dla polskiego przemysłu związane z bezpiecznym postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i ich transportem.

MODERATOR: Dr hab. inż.  JAKUB KUPECKI, INSTYTUT ENERGETYKI